Kommunfullmäktige och nämnder

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige beslutar också om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder samt bolagsstyrelser. Nämnderna leder kommunens förvaltningar.

Utskott

Utskott är utsedda av överordnad nämnd och bereder och beslutar i frågor som nämnden har beslutat

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Stiftelser och råd

Partier