Övrigt (30 st)

Här hittar du exempel stiftelser, råd, arbetsgrupper i kommunen.

Namn
Ansvarig för personalfrågor
Begravningsombud
Borgerliga vigselförrättare
Brottsförebyggande rådet
Ekeby bygdegårdsförening
Finansiell Samordning Sydnärke
Föreningen Kumla Folkets Hus u p a
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Kommunalråd
Oppositionsråd
Kommuninvest ekonomisk förening
Kulturpriskommitté
Kumla Barnens dags förening
Mälardalsrådets rådsmöte
Officianter vid borgerlig begravning
SAKAB Kumla Miljöstiftelse
Stiftelsen Nygårdshemmet
Stiftelsen Svenska skoindustrimuséet
Naturskyddsfonden Hopajola
Norrtorp Kumla Miljöstiftelse (tidigare SAKAB miljöstiftelse)
Regionalt miljö- och naturvårdsråd
Regionalt samverkansråd
Regionalt samverkansråd - kultur
Regionalt samverkansråd - skola, utbildning och kompetensförsörjning
Sydnärkegruppen
Gruppen för uppföljning av skatteväxling
Specifika samverkansrådet social välfärd och vård
Specifika samvverkansrådet folkhälsa
Råd för personer med funktionsvariation
Kumla kommuns pensionärsråd