Bolag (12 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Biogasbolaget i Mellansverige AB
Kumla Bostäder AB
Kumla Fastigheter AB
Stadsnät i Kumla AB
PEKUM AB
Scantec AB
KumBro Stadsnät
Utvecklingsbolaget i Örebro - Kumla (KumBro)
KumBro Vind
Vätternvatten AB
Vätternvatten AB - ägarråd
Örebro Läns Flygplats AB