Utskott (6 st)

Utskott är utsedda av överordnad nämnd och bereder och beslutar i frågor som nämnden har beslutat

Namn
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Nämnd för livslångt lärandes arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Socialnämndens arbetsutskott
Valberedning